.
หอชมเมือง (รูปโหวด) ความสูง 123.60 เมตร (เทียบเท่าอาคาร 35 ชั้น) พร้อมระบบสาธารณูปโภค และงานผังบริเวณ
.
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ระบบเสริมความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย งานผังบริเวณ และครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
.
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมระบบสาธารณูปโภค ลิฟต์โดยสาร งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ งานตกแต่งภายใน และครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ก่อสร้างด่านพรมแดนแม่สอด(ฝั่งไทย) พร้อมงานระบบสาธารณูปโภค และงานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์

ประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ. หน่วยงานราชการมีงานก่อสร้างมากมาย บริษัท ของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน และส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท ของเรามีทีมงานคุณภาพที่จะช่วยให้คุณกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้

ด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมีงานมากมายที่ บริษัท ของเราได้รับมอบหมายให้ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

Get in touch

Email: sales@thearchitects.co.th

 

 


 

.
.
.
.

Our location