.
ก่อสร้างด่านพรมแดนแม่สอด(ฝั่งไทย) พร้อมงานระบบสาธารณูปโภค และงานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์
.
ก่อสร้างด่านพรมแดนเมียวดี(ฝั่งเมียนมาร์) พร้อมงานระบบสาธารณูปโภค และงานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์
.
อาคารหอพักนิสิตชาย-หญิง อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร บ้านพักผู้บริหารวิทยาเขตสระแก้วพร้อมงานระบบสาธารณูปโภค
ศาลากลาง คสล. 4 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคระบบลิฟท์โดยสาร ตกแต่ง ภายใน ครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารหอประชุม 1,000 คน ผังบริเวณ และปรับปรุงภูมิทัศน์

ประมูลงานก่อสร้างภาครัฐ. หน่วยงานราชการมีงานก่อสร้างมากมาย บริษัท ของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน และส่งมอบงานตามกำหนดเวลา

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท ของเรามีทีมงานคุณภาพที่จะช่วยให้คุณกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้

ด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมีงานมากมายที่ บริษัท ของเราได้รับมอบหมายให้ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

Get in touch

Email: sales@thearchitects.co.th

 

 


 

.
.
.
.

Our location